IJF Kata World Championships

Oct 15, 2018 - Oct 16, 2018


 

 


 

 

Videos are timestamped to begin at the Team USA competition

Nage no Kata - Gerardo Tello & Sergio Suguieda

https://youtu.be/U23o1V-5xGE?t=10758

Finals

https://youtu.be/-3frr0hi64U?t=22854

 

Katame no Kata - Doug Newcomer & Wil Newcomer

https://youtu.be/E36Pa4dn0mM?t=1931

 

Katame no Kata - Mary Wakabayashi & Pamela Moye

https://youtu.be/E36Pa4dn0mM?t=7600

 

Ju no Kata - Karl Tamai & Diane Jackson

https://youtu.be/-3frr0hi64U?t=3021

Finals

https://youtu.be/E36Pa4dn0mM?t=22670

 

Ju no Kata - Theodore Schwalm & Brent Smith

https://youtu.be/-3frr0hi64U?t=6657

 

Ju no Kata - Fred Dagdagan & Lee Pasteris

https://youtu.be/-3frr0hi64U?t=2387

 

Kime no Kata - Lisa Capriotti & Rob Gouthro

https://youtu.be/rvUSI2bym-g?t=1h21m35s

Finals

https://youtu.be/mr_rCLg9Po0?t=5h5m27s

 

Kodokan Goshin Jutsu - Heiko Rommelman& Jeff Giunta

https://youtu.be/mr_rCLg9Po0?t=1m24s

 

Kodokan Goshin Jutsu - Wayne Lifshitz & Monty Burton

https://youtu.be/l5_qXCJOsho?t=11m27s

 

Kodokan Goshin Jutsu - Doug Tono & Andrzej Dajnowski

https://youtu.be/mr_rCLg9Po0?t=52m33s